Články - Napsali jsme

Co je to whistle?

(Jan Lašťovička)

Řada z Vás se dotazuje, čím se liší „irská flétna“ od zobcové. Je třeba podotknout, že termín „irská flétna“ je poněkud nepřesný a zavádějící. V Irsku se totiž hraje na různé druhy fléten – od zobcových až po příčné, které se navzájem velmi liší. Nástroj, který máme teď na mysli se nazývá „tin whistle“ nebo také „irish whistle“ nebo jenom „whistle“. Přesnější překlad by tedy asi byl irská píšťala. Vyvinul se z nástroje zvaného „flageolet“ (flažolet), velmi oblíbeného v minulém století.

Jeho kořeny jsou samozřejmě mnohem starší. Od zobcové flétny se liší poměrně značně: má jenom šest otvorů nahoře a nemá spodní otvor na palec. V nejjednodušší verzi je vyroben z mosazného plechu, dražší nástroje se vyrábějí z různých slitin nebo i ze dřeva. Jedná se o nástroj vskutku lidový, technikou hry nenáročný a poměrně jednoduše zvládnutelný. Z toho plyne jeho značná popularita na celých Britských ostrovech a dnes i v Americe. Naučit se hrát na whistle opravdu není těžké – je to rozhodně jednodušší než na zobcovou flétnu. Protože whistle nemá zvláštní otvory ani hmaty na půltóny (s jednou výjimkou) a půltóny je možno hrát pouze polovičním otevřením dírky, což ve větší rychlosti vyžaduje větší zkušenost, vyrábí se tyto nástroje v celé řadě tónin. Nejběžněji používané tóniny v irské lidové hudbě jsou D a C.

Whistle

Při výběru whistle máte k dispozici velmi širokou paletu. Nejrozšířenější mezi lidem jsou jednoduché a relativně levné flétny od firmy GENERATION (vyrábí se v tóninách B, C, D, Es, F a G) nebo SOODLUMS, které jsou prakticky identické. Vedle toho si můžete koupit whistle ručně vyrobenou od renomovaných výrobců jako SHAW, OVERTON nebo HOWARD, za které ovšem můžete zaplatit i více než 200 GBP (liber). Whistle se vyrábí i ze dřeva a v poslední době se objevují i plastové, které mají překvapivě dobrý zvuk, přestože nevypadají tak hezky jako kovové.

Whistle zatím není běžným artiklem našich obchodů s hudebními nástroji (alespoň jsem ji tu zatím neviděl), i když v sousedním Rakousku nebo Německu ji můžete dostat poměrně snadno. Existuje internetový obchod, který může i v ČR zprostředkovat nákup whistle značky Clarke, vhodné zejména pro začátečníky. Najdete jej na http://www.chiffandfipple.com/

Jan Lašťovička